5 curs


 
 
 
Resultat d'imatges de musica
 
Font Style Image

multiplicacions

 1. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- ¡Atrapa al correcto! Vedoque.
 2. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Educalandia. Sumas, restas y tablas sencillas.
 3. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- La oca de las tablas de multiplicar. CNICE.
 4. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Las tablas de multiplicar - 1. zonaClic.
 5. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Las tablas de multiplicar - 2. zonaClic.
 6. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Las tablas de multiplicar. zonaClic.
 7. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Matematicas con Mario 2. Junta de Castilla y León.
 8. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Multiplica 4 en línea. Gemàgic.
 9. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Multiplicar sin parar. Junta de Castilla y León.
 10. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Repasa las tablas de multiplicar con MR. Pi. Supersaber.
 11. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Repasemos las tablas de multiplicar. zonaClic.
 12. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Tablas de multiplicar. J. A. del Olmo Vián.
 13. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Velilla y la matenave. Vedoque.
 14. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Juego lunar.
 15. Tablas de multipicar-1º Ciclo- Tablas_de_multiplicar - Tablas_multiplicar. Generador. GenMagic.org.
 16. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Multiplicar 4 en línea (dos jugadores). GenMagic.org.
 17. Tablas de multiplicar-1º Ciclo- Práctica de las tablas. Ver castellano/catalán. GenMagic.org.
 18. Tablas de multiplicar-2º Ciclo- ¡¡Liberad a Ergit!!. Vedoque.
 19. Tablas de multiplicar-2º Ciclo- (3º) Las tablas de multiplicar. C.P. Bretón de los Herreros.
 20. Tablas de multiplicar-2º ciclo- Control de tablas. J. A. del Olmo Vián.
 21. Tablas de multiplicar-2º Ciclo- ¿Te pregunto las tablas? 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 - 9. CER El Tanque.
 22. Tablas de multiplicar-2º Ciclo- Mira las tablas. Interpeques.
 23. Tablas de multiplicar-2º Ciclo- Tablas. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. CER El Tanque.
 24. Tablas de multiplicar Gobierno de Canarias
 25. CLIC:
0/09/05 Les taules de multiplicar - 3 ca mat ep
01/02/00 Repasemos las tablas de multiplicar ca eu es mat ep
05/05/97 Las tablas de multiplicar gl fr ca eu es mat ep
Recull de XTEC:
 • TAULES. (Recull de XTEC)
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cajon_sastre/acmates/
numeracio/lestaules.swf

Estudiem i practiquem les taules.
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/tabla_multiplicar.htm
Enllaços taules.
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/preguntatablas/tablas_pp.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/tablasnuevas/
tablasnuevas_p.html

Taules de multiplicar: per estudiar, per practicar, per comprovar si les saps.

http://www.xtec.es/~mfortun4/dibuama/swf/multx2.swf
Les taules.

http://www.olmo.arrakis.es/educativa/multi1_2.html
Les taules.
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=3167
Taules de multiplicar. Cicle Mitjà.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1326
Repassem les taules de multiplicar. 2n, 3r i 4t.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1288
Les taules de multiplicar.

http://www.xtec.es/~mfortun4/dibuamas.htm
Taules de multiplicar.

http://www.xtec.cat/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html
Les taules de multiplicar.

http://www.xtec.net/%7Ejarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html
Taules de multiplicar. Joc dels vaixells.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/
tablas/controltablas.html

Control de tablas.
http://www.prongo.com/lemon/game.html
Joc la lemonade, per practicar les taules.

http://pagesperso-orange.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/
tab_multiplication.html

Fer les taules.

http://www.interpeques2.com/peques5/tablas/marco.htm
Les taules.
http://sites.google.com/site/2ciclodeprimaria/matematicas/multiplicacion
Vídeos taules. Castellà.
http://www.telefonica.net/web2/monteperdido/Mates%20a%20la%20salsa.htm
Les taules amb lletra i música.
Taules
http://www.genmagic.net/mates4/taulesc.swf
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-294
Practica les taules Practicar les taules Practicar les taules 
 http://www.genmagic.net/educa/file.php/3/reptaules1c.swf 
http://www.genmagic.net/educa/file.php/3/reptaules2c.swf
 
http://www.genmagic.net/educa/file.php/3/reptaules4c.swf
Repàs de les teules. han
d'omplir els quadres. 
Pas de la suma a la
multiplicació 
 Multiplicacions amb suport
d'imatges
 
 
 Practica les taules. Ordenar en funció del resultatMultiplica en un temps ...
Bon exercici per agilitzar 
 
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen3/&spelNaam=Tablas+de+multiplicar+del+1+al+10
 
http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/Tablas/TablasIE.html
 Juga amb les taules  Juga amb les taules  Juga amb les taules

 
http://www.genmagic.org/mates3/jtauc.swf
 
http://www.genmagic.net/educa/file.php/3/reptaules3c.swf
 
 Forma de calcular la taula
del 9 amb les mans
 Joc de multiplicar.  Dos jugadors.  Guanya qui en posa
4 en línia
 Repàs. Fer multiplicacions
amb l'ajut de les taules.
 http://www.genmagic.net/educa/file.php/3/reptaules5c.swf
http://www.genmagic.net/educa/file.php/3/reptaules6c.swf
 
 http://www.genmagic.net/mates4/ser8c.swf
 Multiplica per 10 - 100
amb suport visual
Trobar el factor que falta.
Nivell alt.  
 Multiplicar i dividir  per
10, 100, 1000
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/taules2/jclic/taules2.jclic.zip&lang=ca&title=Repassem+les+taules+de+multiplicar
  
 Clic per  estudiar, repassar i
treballar les taules.
  

 
 
 
 
 Taules de multiplicarPer practicar  estudiant, omplint les taules, 
Exercicis específics de les taules.
 Per comprovar que la multiplicació neix d'una suma de nombres repetits. Exercici per competar els números que manquen.
Difícil. 4t-  5è-6è.
 
  
 Clic de  repàs de les taules Estudiar i avaluar les taules 
 
http://www.genmagic.org/mates1/animmat3.swf
Ubicar el nombres  a les
caselles per que es compleixi
la igualtat.  Bon exercici
 Paquets de multiplicadions
 senzilles i problemes
 avaluables
Tres nivells. Apropiat per 3r,
 4t, 5è-6è
 
  
 Calcul mental. Multiplica ràpid  
 Troba els números que falten Multiplica.  Nivell 1 Doble  -  Meitat

Aprén  x 1 xifraAprén per 2 xifresAprés per 3 xifres

 
TAULES DE MULTIPLICAR


Inici a la multiplicació

Veure les taules fins a la del 12

Taules de multiplicar

Estudia les taules

Repassem les taules

Les taules de multiplicar

Calcula el resultat

Calcula el resultat

Destruir meteorits amb multiplicacions

Entrenar la memòria per a aprendre les taules

Joc de taules de multiplicar

Repassar les taules de multiplicar amb Mr. Pi

Escriu els resultats

Escriu les respostes

Escriu les respostes

Taules al castell

Taules amb gelats

Tria la resposta correcta

El príncep i la princesa

Pica la resposta

Encerta la diana

Taules ala moda

Rentar el cotxe amb les taules

Els arbres de les taules

Taules a la jungla

Multiplicacions bé o malament

Cursa de cotxes amb multiplicacions

Multiplication table

Joc taules de multiplicar

Cercar la resposta correcta

Per a experts

Fer 4 en línia.