martes, 7 de octubre de 2014

5


MUSEU CIENCIA DE CATALUNYA

VINE A FER CIENCIA 

 repason

un altre repason

COMARQUESEXERCICI 1


EXERCICI 2


EXERCICI 3


EXERCICI 4


CONCEPTES EN LA WEB
La matèria I
La matèria II
La matèria III
La matèria IV
Què és la matèria?
La matèria V
La matèria VI
La matèria VII
La matèria VIII
La matèria IX
Canvis físics i químics: mescles
Estats de la matèria I
Estats de la matèria II
Estats de la matèria III
Estats de la matèria IV
Estats de la matèria V
Estat gasós
Estat líquid
Estat sòlid
Dilatació i contracció d'un gas
Característiques de la matèria
Diferències entre canvi físic i químic
Diferents valors de densitats
Les reaccions químiques
Separació de mescles I Codi: 120175
Separació de mescles II
Canvis d'estat
Mescles i substàncies pures
Moviment de les partícules 

ACTIVITAS INTERACTIVES
La matèria I
La matèria II
La matèria III
La matèria IV
La matèria V
La matèria VI
La matèria VII
La matèria VIII
Mesurem la massa
Mesurem: massa. volum, desnsitat, ...
Estats de la matèria I
Estats de la matèria II
Estats de la matèria III
Estats de la matèria IV
Estats de la matèria V
Estats de la matèria VI
Estats de l'aigua
Mesura de masses
Mesura la massa d'un sòlid
Mesura la massa d'un líquid
Mesura del volum
Mesura el volum d'un sòlid
Els materials i les seues propietats
Càlcul de la massa, el volum i la densitat I
Cálcul de la massa, el volum i la densitat II
Juguem a separar mescles
Substàncies pures i mescles
Canvis físics de la matèria
Canvis químics de la matèria
Canvis d'estat en la matèria
Els canvis poden ser temporals o permanents I
Els canvis poden ser temporals o permanents II
Canvis físics i químics
Els canvis de la matèria
Ciències. Matèria i energia
Separació de mescles I
Separació de mescles II

EXPERIMENTA
En la teua cuina
Iniciació interactiva a la matèria 
Mescles homegènies i heterogènies
Experiments: matèria
Taller de física recreativa

ANEM AL LABORATORI
Instruments utilitzats al laboratori
Càlcul de la densitat d'una substància
Com treballar al laboratori de química
Estudi de l'aigua al laboratori